Nieuwsbrief 2/2016Etnografische Verzamelingen Universiteit Gent
 
 

Erfgoeddag - zondag 24 april

Tussen 10:00 en 18:00 kan je bij ons terecht voor diverse rondleidingen en workshops, wees welkom!
 

Dat het erfgoedthema dit jaar - rituelen - op ons lijf geschreven is, kunnen we gerust ook letterlijk nemen.
Complexe kapsels, scarificaties (littekens verkregen door het inkerven van de huid), lichaamsornamenten en -versiering vormen een uiting van je sociale en religieuze (wel)stand binnen de samenleving. Het verwerven ervan viel dikwijls samen met huwen, kinderen krijgen, puberteit en dood gaan. Deze universeel belangrijke momenten worden tijdens een rondleiding als kapstok gebruikt om dieper in te gaan op het belang van vruchtbaarheid, de rol die aan de waarzeggers werd toegedicht en de mens als zijn eigen perpetuum mobile, deel uitmakend van een steeds groeiende lineage (familiegeschiedenis) en weerkerende levenscyclus waarin natuur en bovennatuur als één geheel vervat zitten. 
 
rondleidingen: om 11:00, 14:00 en 15:30. Duur: 1 uur.

De vaste collectie toont een 400tal voorwerpen en objecten uit Afrika, Oceanië en Amerika. Maar met meer dan 3000 objecten die in het depot geduldig wachten om ook bewonderd te worden, halen we voor erfgoeddag graag ook een stukje Azië te voorschijn. Kom er meteen ook meer over te weten!
rondleidingen tijdelijke Azië-collectie in de Amerika-zaal : om 12:00, 12:30, 13:30, 15:00, 16:30 en 17:00. Duur: 20 minuten.

Even uitgekeken op theeblaadjes en moe van het wachten op de voorspelde voorspoed die nochtans duidelijk in de kaarten stond te lezen? Kom je geluk dan beproeven tijdens onze workshop koffiedik kijken. een klein ritueeltje, vanaf nu ook uit te voeren tijdens het toedienen van je dagelijkse cafeïne shot.
workshop koffiedik kijken: om 12:00, 15:00 en 16:30. Duur: 20 minuten.Een schilderij van Samer Alagha (Syrië) waarop twee vrouwen hun toekomst proberen te voorspellen door in hun kopje naar koffiedik te kijken vormde een inspiratiebron voor onze workshop.


 


We maken je ook graag warm voor de tentoonstelling Verborgen Rituelen. Over schaamschortjes, maskers en kruiken, te zien in de Bibliotheek Letteren en Wijsbegeerte Ugent (Rozier 44). Op de startpagina van onze website kon je er meer over lezen.

 

AfgeBeeld

Veroveren we nog net niet de wereld, dan toch al stilaan onze noorderburen!
De Nederlandse Museumagenda heeft in de editie van 2017 een afbeelding opgenomen van ons dodenmasker uit Guatemala.
Je kan de agenda kunnen kopen via bekkingblitz.com.
  
Het dodenmasker uit Guatemala.
Kenmerkend zijn de gesloten ogen, open mond en doorboringen. Het masker werd aan de overledene meegegeven als grafgift.
 

Dichter bij huis siert onze Chinese tempelwachter de banner van Etnocoll, een Belgisch platform voor iedereen (particulieren, organisaties, instellingen) die etnografische en niet-Europese collecties herbergt. Het bestaan en werking ervan wordt mogelijk gemaakt door de Koning Boudewijnstichting en Faro, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.

Tijdens de Ming periode (1368-1644) stonden wachters opgesteld aan weerszijden van de ingang van een boeddhistisch tempelcomplex. De wapens die ze vasthielden duiden op een kwaadwerende en beschermende functie, maar ze stonden evengoed symbool voor het verstrekken van symbolische wijsheid en kennis aan iedereen die het complex betrad. Eén wachter had steeds de mond open, terwijl de andere steeds met gesloten mond werd gesculpteerd. Dit vormde een uitbeelding van de eerste en laatste klank van het Siddham, een schrift dat gebruikt werd om teksten in het Sanskriet weer te geven.
Veel boeddhistische teksten die via de Zijderoute China bereikten, waren in het Siddham geschreven. Gezien de Chinese taal niet volstond om de juiste klanken weer te geven van alle mantra's, werd het Siddham aangehouden als schrift.


Hieronder onze tempelwachter in gepolychromeerd hout, vermoedelijk 19e eeuws. Ze zijn afkomstig uit de collectie van mevrouw Liefferinge uit Ninove en werden door de stad Ninove aan ons geschonken.

EVUG on Tour: Last Call!

Nog tot  1 mei kan je in het Caermersklooster in Gent terecht voor de gratis tentoonstelling Call of the Rockies.
Het levensverhaal van jezuïet en missionaris Pieter Jan De Smet (1801-1873) schetst een scharnierpunt in de Amerikaanse geschiedenis. Waar hij oorspronkelijk ongerepte natuur aantrof en vredevolle contacten legde met de Indiaanse volken, zag hij hoe hun levensstijl en -filosofie afbrokkelde, door toedoen van Westerlingen.
Pelsjagers en de Goldrush zorgden voor de uitroeiing van de bizon, waarvan het bestaan cruciaal was voor het overleven van vele inheemse volken. De strijd om land werd hevig en bloedig gevoerd, met als resultaat een gedwongen reservaatleven en onderwerping aan de wetten van de nieuwe machthebbers.

Tussen uniek beeldmateriaal, wapens, getekende kaarten en textiel staat ook onze hoofdtooi te pronken (zie foto header). Staartveren van de arend, het machtigste hemelwezen, sieren de hoofdtooi. Elke veer staat symbool voor een heldhaftige daad en de vorm verwijst naar de stralen van de zon, bron van leven.

 
                                                                                                        
Contact:
Curator: Dr. Pauline van der Zee
Paulina.vanderZee@ugent.be
09 264 83 26
www.evug.be