Publicaties

Publicaties over de Ethnografische Verzamelingen 

  • Prof. Dr. S. J De Laet, Dr. M. Desuttere,  Prof. Dr. J Vandenhoute, Prof. Dr. H. Burssens    1968 Rijksuniversiteit te Gent. Museum voor Oudheden en Etnografische Verzamelingen. Beknopte Gids.
  • Prof. Dr. H. Burssens, Prof. Dr. E. Bruyninx, Lic. W. van Damme   1992 Tussen Kunst en Kennis
  • Elze Bruyninx, Wilfried Van Damme 1997 Oceanië. De etnografische verzameling van de Universiteit Gent - Oceania. The Ethnographic Collections of the University of Ghent.
  • Patrick De Rynck  2007  Professoren verzamelen de wereld. De etnografische collecties. Academisch Erfgoed Universiteit Gent; Openbaar Kunstbezit Vlaanderen p. 8-13.

Overige publicaties

Video's gerelateerd aan objecten uit de etnografische verzamelingen van de universiteit van Gent: