Wat we doen...

Iedereen van het team zet zich in voor een nieuw bestaan van de Etnografische Verzamelingen. Zij doen dit door een projectmatige openstelling voor breed publiek tijdens evenementen en door (individueel) bezoek op aanvraag mogelijk te maken. Door wisselende presentaties blijft dit publiek komen en breidt het zich verder uit. Digitale ontsluiting is cruciaal voor de toekomst.

 • Lost histories (Maarten Van den Eynde) 2008,
 • Ancestral Spirits (Katrien Elsen) 2008,
 • Schuune van verre (etnische juwelen) 2009,
 • (On)belangrijke dingen (Camiel Van Breedam) 2009-nu,
 • Uit de schaduw (schaduwspelpoppen uit Z.O.Azië en volkse prenten uit China) 2010,
 • Vlijmscherp (Congolese messen) 2010-2011,
 • Levenswijsheid en geluk, Chinese traditionele kunst 2011,
 • Materiële armoede, culturele rijkdom Gebruiksvoorwerpen uit Afrika 2011

door digitalisering:

 • In 2009 werd gestart met collectieregistratie in het Adlib systeem, dankzij een door MovE (museumsteunpunt van de Provincie Oost-Vlaanderen) geschonken licentie. Ook werd de thesaurus-werkgroep etnografica opgericht.
 • De EVUG zijn opgenomen in de GuyvanRhijn Archives van Yale University (USA).
 • De Etnografische Verzamelingen wil een voortrekker zijn in de ontwikkeling van het Ethno-Wikimedia pilot project dat door de International Council of Museums of Ethnography (ICME/ICOM) wordt gesteund. 

Tentoonstellingen/evenementen/etc....

 • Rituelen door de ogen van 7 Gentse ambassadeurs uit Europa, Afrika, Azië en Latijns-Amerika (Europalia Indonesia)