Partners - samen sterker

Prof. F.M. Olbrechts was een man die veel initiatieven nam. Hij was niet alleen de bezieler van de Gentse universitaire Etnografische Verzamelingen, maar was daarnaast ook stichter van het voormalig Etnografisch Museum Antwerpen. Dit museum is nu onderdeel van het MAS (Museum aan de Stroom). Beide instellingen willen nu gaan samenwerken omdat hun collecties en onderzoeksgebieden complementair zijn (Afrika, Amerika, Oceaniƫ, Aziƫ). Het idee is de wetenschappelijke expertise, de specifieke collecties, de bibliotheken en de archieven virtueel te bundelen, te bewaren en naar de toekomst verder uit te bouwen.

Het begrip etnografie kan zowel op volkenkunde als volkskunde slaan. Het gaat dan zowel om de beschrijving en het vergelijken van de gebruiken en gewoonten, voorstellingen en tradities die in volken wereldwijd worden aangetroffen als in volken in Europa. In de filosofie van Olbrechts zijn die twee - de niet-westerse wereld en Europa - met elkaar verbonden. Omdat volkenkunde en volkskunde een zelfde aanpak hanteren in hun onderzoek, leek hem een samenwerking en toenadering van beide disciplines voor de hand liggend. Beide gebruiken immers dezelfde methodieken. Ook bestrijken zij hetzelfde onderzoeksterrein; de mens als cultureel wezen. Hij pleitte voor een verbreede benadering van volkenkunde. Hij pleitte voor een verbreede benadering van volkenkunde; een studie van de buiten-Europese culturen, waarin plaats was voor een samenwerking met volkskunde als studie van de Europese culturele tradities. Om tot die verruimde aanpak te kunnen komen, is nu samenwerking gezocht met de v.z.w. Volkskunde Vlaanderen.