Over ons... een beetje geschiedenis

In de jaren ’30 van de vorige eeuw stichtte Prof. Frans Olbrechts de Etnografische Verzamelingen als een laboratorium voor zijn studenten. Hij doceerde kunst van niet-westerse culturen in de jaren ’30 van de vorige eeuw aan het toenmalige Hooger Instituut voor Kunstgeschiedenis van de Rijks Universteit Gent. Zijn bedoeling was dat de collectie een laboratorium zou zijn voor studenten in wat toen nog ‘primitieve kunst’ heette. Toen in 2007 de uitdoving van de opleiding etnische kunst werd ingezet, bleven de Etnografische Verzamelingen verweesd achter als Olbrechts’ erfenis.

De collecties maken deel uit van het academisch erfgoed van de UGent.

Een groep enthousiaste vrijwilligers willen in Olbrecht’s geest verder werken om zijn erfenis nieuw leven in te blazen in de vorm van projecten. Karen Andree, Liene Baumane, Mira De Moor, Katrien Hermans, Sophie Desmet, Evelyne Seghers, Sybrân Snoeck, Lissa Van Doorsselaere, Anouk Van der Kelen en Nacha Van Steen zetten zich elk op hun wijze in voor een erfgoedwerking. De curator, dr. Pauline van der Zee, begeleidt hen hierbij. Het beheer van universitair erfgoed veronderstelt immers ontsluiting en een oriëntatie op het brede publiek.