Missie

De Etnografische Verzamelingen van de Universiteit Gent wil zich positioneren als academisch erfgoed met een maatschappelijke functie door het zichtbaar maken van haar kunstobjecten uit niet-westerse culturen en door het toegankelijk maken van de ontwikkelde wetenschappelijke kennis over deze voorwerpen, wil zij de onderzoeksgemeenschap en het brede publiek sensibiliseren voor culturele diversiteit van vroegere en van hedendaagse samenlevingen in een globaliserende wereld.