Geschiedenis

Er was prof. Olbrechts.. een voorloper

Prof. Frans Olbrechts was een man die op zijn tijd vooruit liep. Hij doceerde niet-westerse kunst in de jaren ’30 van de vorige eeuw aan het toenmalige Hooger Instituut voor Kunstgeschiedenis van de Rijks Universteit Gent. De afstudeerrichting die hij in Gent inrichtte, was in Europa de eerste in zijn soort. Op die manier zorgde hij voor een wetenschappelijke onderbouwing voor de statuswisseling van etnografica naar kunst. Daarvoor wordt hij ook nu nog op internationaal vlak erkend.

Voor zijn studenten bracht Olbrechts twee oudere Universitaire collecties bijeen als museologisch laboratorium. Hij bouwde zijn lab verder uit met objecten die voor het eerst in situ werd gedocumenteerd. De voorwerpen werden verzameld tijdens de Ivoorkust-expeditie (1938/1939) die hij ook voor dit doel organiseerde. Olbrechts staat nu bekend als een voorloper van het cross-culturele onderzoek en de huidige ‘World Art Studies’.