Globale thema's... overal op de wereld terug te vinden

Vriend en vijand: deze voorwerpen houden verband met handelsrelaties, concurrerend spel, maar vooral met oorlog. Ook objecten die verschillen in rang en status van mensen duidelijk maken voor de buitenwereld, vallen onder deze noemer.

Mens en religie: deze voorwerpen spelen een belangrijke rol in het beleven van de religie. Hierbij gaat het om de rol die mensen toedichten aan de al dan niet mythische (clan)voorouders. Zij worden vaak vereerd en geraadpleegd bij dagelijkse problemen. Daarnaast zijn er objecten, maskers en beelden te zien die voor de vele ceremoniële riten (vooral vruchtbaarheidsrituelen) werden gemaakt.

Decoratie en lichaamstooi: worden niet alleen door mensen gebruikt om zich op esthetisch vlak te onderscheiden van de rest, maar zeggen ook veel over de status van de drager. Alhoewel de meeste voorwerpen steeds gemaakt worden met een duidelijke functie, wordt er ook belang gehecht aan esthetiek.

Materiaal en techniek: bij veel voorwerpen zijn de toegepaste materialen heel divers: zoals kleurstof, kralen, schelpen, touw of veren. Sommige materialen hebben ook een symbolische betekenis voor de mensen die ze gebruikten.