Afrika - een stukje geschiedenis

De mensheid is in Afrika ontstaan. We vinden er de oudste rotskunst ter wereld. In Nok (Nigeria) werd aardewerk opgegraven dat omstreeks 900 voor Christus werd gedateerd. Fragmenten van bijna levensgrote beelden getuigen van groot vakmanschap. Ze wijzen al op een complexe maatschappijstructuur.

Gelijktijdig met de Europese Middeleeuwen ontwikkelden zich in de binnendelta van de Niger-stroom enkele uitgestrekte rijken. Het invloedrijke Mali-rijk behoorde als gevolg van de goudhandel tot de rijkste staten ter wereld.

De kolonisatie, gericht op de exploitatie van de waardevolle grondstoffen, begon in de kustgebieden vanaf het einde van de 15de eeuw. In de daarop volgende eeuwen leidde de escalatie van de slavenhandel tot de verscheping van enkele miljoenen mensen naar het Amerikaanse continent.

Vanaf het midden van de 19de eeuw richtte de Europese ontdekkings- en missioneringsdrang zich steeds meer op het Afrikaanse binnenland. De lucratiefste wingewesten werden in 1884 verdeeld onder de Europese mogendheden.

Pas in de jaren ‘60 verwierven de meeste Afrikaanse staten hun onafhankelijkheid. De traditionele kunst heeft tot op heden in veel gebieden haar belangrijke maatschappelijke rol bewaard. Ze weet haar eigen plaats te handhaven in de moderne ontwikkelingen en tendensen, omdat ze zich voortdurend actualiseert.