Academisch erfgoed

Academisch erfgoed als relevantie: een nieuw hoedje opzetten? 

Als academisch erfgoed van de UGent zijn de Etnografische Verzamelingen (EVUG) van belang, omdat het begin van de verzamelingen vrijwel samenvalt met het onstaan van de Universiteit. Generaties van professoren hebben bijgedragen tot de ontwikkeling naar een wereldomvattende collectie.

Het academisch erfgoed omvat etnografische artefacten, materialen en documenten die ooit vanuit een educatieve doelstelling werden verzameld en die als laboratorium voor studenten dienden en nu in een academische context worden bewaard. Het gaat om objecten die werden verzameld om samenlevingen waarvan de materiele cultuur dreigde verloren te gaan door het koloniale cultuurcontact, door globalisering of verstedelijking.

De invalshoek van studie is het  voorwerp en zijn context: wat vertelt het object over de wereld? Deze vraagstelling kan op verschillende manieren worden benaderd; vanuit de historische context, als intercultureel erfgoed, met betrekking tot cross-culturele vergelijkingen, ook kan dit gegeven als “World Art” worden opgenomen in het actuele kunstdiscours.

Doelstelling is de rijkdom en diversiteit aan verdwenen, bedreigd en nog bestaand artistiek en cultureel erfgoed te beheren, te ontsluiten en te promoten als deel van het gemeenschappelijke erfgoed van de mensheid.